Första hjälpen - Johanniterhjälpen söker blivande livräddare

Johanniterhjälpen söker intresserade, blivande livräddare med bostad eller arbetsplats i Stockholms län. Vi erbjuder gratis utbildning i första hjälpen, hjärt-lung räddning (HLR) och D-HLR (med defibrillator/hjärtstartartare).

För att öka överlevnaden vid hjärtstopp satsar Johanniterhjälpen på utbildning i HLR, D-HLR och utplacering av hjärtstartare i samhället. Med
snabba insatser med hjärtstartare och/eller första hjälpen kan tusentals liv räddas varje år.

Uppdraget innebär:
-Att delta i grundutbildning på 5 timmar.
-Att årligen delta i repetitionsutbildning på 2 timmar.
-Att vid behov utrustas med en hjärtstartare av JHJ, för vilken man ansvarar.
-Att ansluta sig till SMS livräddare för att kunna bege sig till den drabbade och påbörja HLR, om man får ett larm.
-Ha god fysik, eftersom larmet kan innebära en språngmarsch på 500 meter.
-Volontären måste bo och/eller arbeta i Stockholms län. Prioritering kommer att ske för att få så bra geografisk spridning i länet som möjligt.

Intresseanmälan sker till kansli@johanniterhjalpen.se