Historik

Medmänniskan i centrum
 
Johanniterhjälpen bildades 2005 på initiativ av Johanniterorden i Sverige. Johanniterhjälpen (här förkortat JHJ) har sedan dess drivit egna och varit engagerade i projekt i syfte att verka för utsatta människor. Mycket av den verksamhet som bedrivs idag är starkt fokuserad på att hjälpa människor hjälpa.
 
Under 2011 etablerades ett samarbete med Hjärt-Lungfonden, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Södersjukhuset, SOS Alarm m.fl. i ett första hjälpen-projekt.
 
Johanniterhjälpen rekryterar och utbildar volontärer i hjärt-lungräddning med defibrillator (hjärtstartare), D-HLR.  Varje livräddare - JohanniterHjälpare - förses med en automatisk hjärtstartare.
 
Det bedrivs kontinuerligt hjärt- och lungräddningskurser i JHJ:s regi. De som går de kostnadsfria kurserna står bättre rustade när det oförutsedda händer, att hjälpa människor som får hjärtstopp. Till sin hjälp har de inte bara kunskapen utan även en hjärtstartare. Larmen kommer via en app som heter sms-livräddare vilket innebär att frivilliga civila, med hjälp av gps-teknik, larmas genom sina mobiltelefoner när någon i deras närhet har fått ett hjärtstopp. Målet är att bland annat att förkorta insatstiden vid ett hjärtstopp.
Flera medlemmar har framgångsrikt varit med att rädda liv. Har du sprungit Lidingöloppet har du säkert sett medlemmar ur JHJ som hjärtsäkrat detta motionslopp, och flera andra, under många år.
 
JHJ är en världsomspännande ideell organisation med förgreningar i drygt 150 länder.  Föreningens motto är Medmänniskan i centrum. Föreningens kontor ligger på Rigagatan 12 i Stockholm.
 
JHJ är medlem i Johanniter International, JOIN, en internationell paraplyorganisation för de olika ländernas verksamheter. Förutom hjärstartarverksamheten har JHJ också fokuserat på stöd till gamla, sjuka och andra behövande.

Vad gör du om hjärtat stannar på någon i din närhet? Vad gör andra om ditt hjärta stannar? Se till att vara förberedd om det oförutsedda händer, bli JohanniterHjälpare redan idag.