Behandling av personuppgifter

Det är av yttersta vikt för Johanniterhjälpen att dess verksamhet bedrivs på ett korrekt och öppet sätt med beaktande av höga etiska normer. Den fysiska person vars Personuppgifter Johanniterhjälpen Behandlar ska känna sig övertygad om att Johanniterhjälpen har en hög standard vad gäller Behandling av Personuppgifter.
 
Syftet med denna Policy för Behandling av Personuppgifter ("Policyn") är att redogöra för hur Johanniterhjälpen säkerställer och upprätthåller de grundläggande rättigheterna och friheterna till skydd av Personuppgifter. Ladda ner via länken nedan.

Policy personuppgifter JHJ.pdf