Johanniterhjälpen på Facebook

Nyheter

Världshälsodagen 7 april 2020

Världshälsodagen är en av FN:s internationella dagar som firats årligen den 7 april under ledning av Världshälsoorganisationen (WHO) sedan 1950 till åminnelse av organisationens bildande 7 april 1948. I år vill alla Johanniter rikta ett stort tack till alla sjuksköterskor runt hela världen. Se Johanniternas film.

Video