Johanniterhjälpen på Facebook

Nyheter


7 december 2020

Det är de anslutna regionerna som fattar beslut om att eventuellt pausa systemet Sms-livräddare och utlarmning av frivilliga.
 Region Östergötland, Region Sörmland och Region Västmanland pausar just nu till vidare utlarmningen av frivilliga livräddare.


9 september 2020

Våra JohanniterHjälpare kan nu återigen vara redo och göra en insats för en medmänniska.

Sedan månadsskiftet mars/april har utlarmning av sms-livräddare pausats av regionerna (fd landstingen) anslutna till tjänsten. En försiktighetsåtgärd under pandemin då man ej velat utsätta livräddarna för onödig risk att smittas i samband med en hjälpinsats. Nu är det allmänna kunskapsläget om sjukdomen och smittan så pass mycket större att regionerna bestämt att i detta läge erbjuda sina sms-livräddare att återigen kunna göra en insats (men de ska undvika inblås vid misstänkt eller konstaterad covid-19).


Kan du göra hjärt-lungräddning?

Titta på filmen, kan du det här? 

Världshälsodagen 7 april 2020

Världshälsodagen är en av FN:s internationella dagar som firats årligen den 7 april under ledning av Världshälsoorganisationen (WHO) sedan 1950 till åminnelse av organisationens bildande 7 april 1948. I år vill alla Johanniter rikta ett stort tack till alla sjuksköterskor runt hela världen. Se Johanniternas film.

Video